Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificata şi completată cu legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Cocktail Service SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor personale este onorarea comenzilor (eliberarea facturii, certificatului de garanţie şi expedierea produselor), reclama-marketing-publicitate (newsletter), realizarea de statistici necesare dezvoltarii serviciilor oferite.

Informaţiile colectate de către SC Cocktail Service SRL având ca scop onorarea comenzilor, pot fi furnizate parţial companiilor de curierat pentru expedierea şi livrarea coletelor.

Informaţiile colectate de către SC Cocktail Service SRL având ca scop reclama-marketing-publicitate (newsletter) nu vor fi furnizate/vândute sau închiriate unor terţe părţi.

SC Cocktail Service SRL colecteaza de la clienţii săi date cu caracter personal precum nume, prenume, e-mail, numar de telefon, adresa, etc. numai dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar de catre client. Refuzul furnizării acestor date duce la imposibilitatea procesării şi finalizării comenzilor transmise de către SC Cocktail Service SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul are dreptul de acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul firmei noastre, str. Ecaterina Teodoruiu, nr.4, Piatra Neamt, România sau prin e-mail la adresa: office@cocktailservice.ro.

S.C. Cocktail Service S.R.L. si abcpopular.com nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dvs de contact unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fara acordul dumneavoastră explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul 
abcpopular.com adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie stearsă din baza de date a abcpopular.com. Pentru a şterge informaţiile furnizate de dvs din baza de date, este de ajuns să ne contactaţi şi să cereţi acest lucru telefonic sau prin e-mail.

S.C. Cocktail Service S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduieste site-ul nostru ori acţiunilor unor terţe persoane.